Pobyt czasowy: wszystko, co musisz wiedzieć

Mar 1, 2020

Jeśli uprawniony do pobytu w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa należącego do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii planuje przebywać w Polsce krócej niż 3 miesiące, wystarczy mu wiza Schengen lub paszport biometryczny. Wiele osób przyjeżdżających do Polski na studia lub w poszukiwaniu pracy planuje jednak zostać dłużej. W takich przypadkach cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Poniższy artykuł wyjaśnia, kto może się o nie ubiegać oraz na jakich warunkach wydawany jest ten dokument.

Uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy wymaga spełnienia określonych warunków. Cudzoziemiec ubiegający się o taki dokument musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, ubezpieczenie zdrowotne, a także zapewnione miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy również przedstawić dokumenty uzasadniające cel pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W zależności od celu pobytu wykaz wymaganych dokumentów może być dłuższy lub krótszy. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela naszego kraju wykaz ten jest krótszy, jednak należy pamiętać, iż urząd weryfikuje czy małżeństwo nie zostało zawarte dla pozoru. Urząd na każdym etapie postępowania może również poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.

Kto może ubiegać się o pobyt czasowy?

O zezwolenie na pobyt czasowy mogą ubiegać się cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa należącego do UE, EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce, przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Każdy wniosek o pobyt czasowy musi zostać odpowiednio uzasadniony. Przebywanie w Polsce może zostać umotywowane m.in. następującymi okolicznościami:

• podjęcie lub kontynuowanie pracy,
• podjęcie lub kontynuowanie studiów,
• poszukiwania pracy przez absolwenta polskiej uczelni,
• prowadzenie działalności gospodarczej lub wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
• połączenia się z rodziną – obywatelem Polski lub cudzoziemcem.

Ustawa przewiduje również możliwość legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu (nie wymienionym w ustawie), pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia.

Składanie wniosku o zezwolenie na pobyt tymczasowy

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć osobiście. Cudzoziemiec musi zrobić to nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski. Odpowiednią decyzję w sprawie wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obcokrajowca.

Co daje zezwolenie na pobyt czasowy?

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, cudzoziemiec uzyskuje zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie którego wydawana jest karta pobytu, umożliwiająca przebywanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres wskazany w decyzji – maksymalnie 3 lata. Warto zauważyć, że karty pobytu z odpowiedni adnotacjami uprawniają również do skorzystania z niektórych programów socjalnych. Wspomniany dokument pozwala na przekraczanie granicy bez konieczności ubiegania się o wizę. Polska karta pobytu umożliwia też podróże do innych państw obszaru Schengen. Czas przebywania w innym kraju strefy Schengen nie może jednak przekroczyć 90 dni, w każdym okresie 180-dniowym.

Sprawdź inne artykuły:

Praca w Polsce oczami obywateli Ukrainy

W ciągu 5 lat liczba Ukraińców w Polsce wzrosła czterokrotnie. W 2019 r. rynek pracy otworzył się dla ok. 1,5 mln obywateli Ukrainy, którzy wytwarzali ok. 1% PKB rocznie. Jak z ich perspektywy wygląda praca w u polskiego pracodawcy? Dlaczego decydują się na pracę w...

Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy?

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 72 tys. kontroli. Każda firma zatrudniająca pracowników w tym cudzoziemców powinna liczyć się z tym, że do jej drzwi mogą zapukać kontrolerzy. W trakcie kontroli zweryfikują oni czy przestrzegane jest prawo...

Legalizajca pobytu i pracy

Obecna sytuacja związana z  pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2  i zastosowaniu czasowego zawieszenia ruchu granicznego rodzi liczne utrudnienia związane m.in. z wyjazdem pracowników do ich kraju ojczystego oraz ich powrotem do Polski w najbliższym czasie.   Zalecamy...

WAŻNE INFORMACJE: Koronawirus COVID-19

Sprawdź inne artykuły: Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz....

Zmiany w obsłudze klienta wydziału spraw cudzoziemców

ZMIANY W OBSŁUDZE KLIENTA WYDZIAŁU SPRAW CUDZOZIEMCÓW – komunikat Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z dnia 15.03.2020.W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników urzędu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2...

Czy cudzoziemiec musi opłacać ZUS w Polsce?

Coraz większa liczba cudzoziemców podejmuje legalne zatrudnienie w Polsce. Jak wynika z analiz, większość z nich pracuje w oparciu o umowę o pracę. Wiąże się to z obowiązkiem odprowadzania od swoich zarobków odpowiednich składek ZUS. W tym artykule wyjaśniamy w jakich...

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce?

Liczba zagranicznych pracowników podejmujących pracę w Polsce rośnie, dlatego firmy zatrudniające taki personel coraz częściej muszą liczyć się z możliwością kontroli. Może ją przeprowadzić Straż Graniczna lub Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli dopełniono wszelkich...

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.