Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie, stempla lub wpisu. Aktualnie polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne wydają dwa główne rodzaje wiz: wiza Schengen i wiza krajowa. Sprawdź, do czego uprawniają:
Do czego uprawnia wiza Schengen?

Wiza Schengen jest nazywana wizą krótkoterminową. Uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby) nieprzekraczających łącznie 90 dni w każdym 180 – dniowym okresie. Wiza Schengen jest ważna na obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy.

Do czego uprawnia wiza krajowa?

Wiza krajowa jest z kolei wizą długoterminową. Uprawnia do wjazdu lub wjazdów na terytorium RP i pobytu, lub pobytów trwających łącznie dłużej niż 90 dni, ale krócej niż rok. Dokładna dopuszczalna liczba dni pobytu możliwa do wykorzystania każdorazowo jest wskazana na naklejce wizowej w rubryce „czas pobytu”. Wjazd na podstawie wizy krajowej jest możliwy do ostatniego dnia ważności dokumentu.

O jaką wizę powinien się ubiegać cudzoziemiec?

Typ wizy, o którą powinien ubiegać się cudzoziemiec, zależy od długości planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem w przypadku, gdy cudzoziemiec planuje pobyt dłuższy niż 90 dni w ciągu roku, powinien ubiegać się o wizę krajową; jeśli krótszy – o wizę Schengen.

Kiedy należy złożyć wniosek wizowy?

Wniosek wizowy należy wypełnić nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 15 dni przed datą planowanego wjazdu.

Czy pracodawca może zatrudnić cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy?

Pracodawco, jeśli planujesz zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca, który już przebywa w Polsce na podstawie wizy, chociażby wydanej w innym celu niż wykonywanie pracy, musisz najpierw sprawdzić, czy cel pobytu określony w wizie umożliwia mu wykonywanie pracy. Pomogą Ci w tym eksperci Justay! Napisz do nas.