Oferta dla cudzoziemców

Jeśli gubisz się w obowiązujących przepisach, masz mało czasu lub nie lubisz stania w kolejkach i zajmowania się skomplikowanymi sprawami urzędowymi  Nasza oferta jest dla Ciebie!

Lat na rynku pracy

Biur regionalnych

Koordynatorów regionalnych

Wniosków rocznie

Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić:

Jeśli nie wiesz, jakie są Twoje prawa i obowiązki, gubisz się w obowiązujących przepisach, masz mało czasu lub nie lubisz stania w kolejkach i zajmowania się skomplikowanymi sprawami urzędowymi – Nasza oferta jest dla Ciebie 

Legalizacja pobytu

Legalizacja pracy

obywatelstwo polskie

zaproszenie dla cudzoziemca

Łączenie rodzin cudzoziemca

Deportacja i zakaz wjazdu

Wymiana prawa jazdy

ZAKŁADANIE FIRM

DORADZTWO PRAWNE I PODATKOWE

Tłumaczenia dokumentów

Odwołanie od decyzji urzędowych

Weryfikacja statusu sprawy

Najczęściej zadawane pytania:

Jaki jest termin na złożenie wniosku na pobyt czasowy?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć do ostatniego dnia Twojego legalnego pobytu na terytorium RP. 

Na ile wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy?

Zezwolenie w obecnym stanie prawnym wydaje się od 1 roku do 3 lat. Wówczas karta pobytu jest wydawana na podobny okres, co Twoja decyzja. 

Dostałem decyzję odmowną na zezwolenie na pobyt czasowy / stały / rezydenta długoterminowego UE. Co mogę zrobić?

Jeśli nie jesteś zadowolony z rozstrzygnięcia w Twojej sprawie, możesz się odwołać od każdej decyzji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania 

Złożyłem odwołanie od negatywnej decyzji do organu II instancji. Niestety decyzja organu II instancji też nie jest dla mnie korzystna. Czy mam jeszcze jakieś możliwości?

Tak. Od decyzji organu II instancji służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Pamiętaj jednak, że nawet w przypadku gdy Sąd przyzna Ci rację, nie oznacza to, iż wyda Ci decyzję na zezwolenie na pobyt czasowy. Sąd uchylając decyzję organu II instancji, zwróci organowi akt sprawy do ponownego rozpoznania. W przypadku, w którym Sąd nie podziela Twojego zdania, możesz złożyć Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Cała procedura w zależności od miejscowości może trwać nawet kilka lat. 

Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy / stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty?

NIE. Wszyscy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać ważny dokumentu podróży oraz ważną wizę lub kartę pobytu potwierdzające prawo do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce. Tym samym co do zasady decyzja pobytowa nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium RP. 

Czy z kartą pobytu można podróżować do innych krajów Schenngen?

Z ważną kartą pobytu można podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu jeżeli cudzoziemiec ma ważny dokument podróży, uzasadni cel pobytu i posiada środki utrzymania na cały okres pobytu 

Na podstawie jakiego rodzaju wizy cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Cudzoziemiec może podjąć pracę w Polsce, jeżeli posiada zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz posiada wizę z wyjątkiem wizy wydanej w celu: 

  • turystycznym – symbol „01”, 
  • korzystania z ochrony czasowej– symbol „20”, 
  • przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – symbol „21”. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby.
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.

Zapraszamy do kontaktu:

Zapoznaj się z treścią polityki prywatności:

14 + 10 =