Jako firma planujecie zatrudnić cudzoziemca, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Jest jednak małe „ale”. Cudzoziemiec ten pracuje u innego pracodawcy i chciałby zmienić pracę. Czy jego zatrudnienie będzie prostym formalnie przedsięwzięciem? Sprawdź, o jakich elementach musisz pamiętać w takiej sytuacji. 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy i zezwolenie na pracę łączy to, że są składane ze wskazaniem konkretnego pracodawcy. Warto zatem pamiętać, że praca na warunkach i stanowisku wskazanym w zezwoleniu lub oświadczeniu jest legalna jedynie pod warunkiem wykonywania jej na rzecz podmiotu, który został wskazany w tym zezwoleniu lub oświadczeniu.

Dlatego, jeśli cudzoziemiec chce zakończyć stosunek pracy i rozpocząć pracę w nowej firmie, jako pracodawca musisz na początek uzyskać dla niego nowe zezwolenie na pracę lub złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Co ważne odnosi się to również do sytuacji, gdy cudzoziemiec ma wykonywać pracę na tym samym stanowisku i warunkach co w poprzedniej firmie.

Zezwolenie jednolite na pobyt i pracę

Jeśli planujesz zatrudnić cudzoziemca, który już posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, poproś go o wydaną decyzję w tej sprawie. Są w niej określone warunki wydania zezwolenia. Musisz pamiętać, że zatrudnienie cudzoziemca, w którego zezwoleniu wskazany jest inny pracodawca, będzie wymagało uzyskania dodatkowych dokumentów.

Jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracodawcę, gdy jego zezwolenie jest ważne, fakt ten musi zgłosić w terminie 15 dni roboczych. Z kolei, jeśli, Ty jako pracodawca chcesz zatrudnić cudzoziemca w czasie oczekiwania na decyzję wojewody o zmianie zezwolenia na pobyt i pracę w związku ze zmianą pracodawcy, musisz uzyskać dla niego dokument legalizujący jego pracę, czyli oświadczenie o powierzeniu pracy lub zezwolenie na pracę.

Brzmi jak sporo formalności, jednak wiesz, że nowo zatrudniony pracownik przeniesie korzyści Twojej firmie – zgłoś się do ekspertów Justay. Wesprzemy Cię w tym procesie.