Obcokrajowcy, którzy są ubezpieczeni w Polsce, mają taki sam dostęp do opieki zdrowotnej, jak obywatele Polski. Zatem NFZ dla cudzoziemców jest jak najbardziej dostępny. Warunkiem jest opłacanie odpowiednich stawek.

Obowiązek ubezpieczenia w Polsce

Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęty jest:

 • pracownik zatrudniony na umowę o pracę i/lub umowę-zlecenie;
  współmałżonek pracownika (współmałżonka należy zgłosić do ubezpieczenia u swojego pracodawcy);
  dziecko pracownika:
  • każde dziecko do 18 roku życia;
  • dzieci między 18 a 24 rokiem życia –  tylko, jeżeli się uczą; dzieci powyżej 18 roku życia należy zgłosić do pracodawcy w celu objęcia ubezpieczeniem.

Osoba, której pobyt na terenie Polski jest legalny i nie została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, może ubezpieczyć się dobrowolnie. Wystarczy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ubezpieczenie w państwach UE/EFTA

Jeśli obcokrajowiec ubezpieczony w państwach UE/EFTA przebywa w Polsce tymczasowo, może otrzymać pomoc medyczną na tych samych zasadach, co osoby, ubezpieczone w Polsce. W takim przypadku koszty leczenia zostaną pokryte w przypadku okazania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikatu, który tymczasowo zastępuje EKUZ.

Pamiętaj, że w razie braku EKUZ lub odpowiedniego certyfikatu, lekarz może wystawić rachunek. Pacjent może jednak ubiegać się o zwrot kosztów od instytucji, u której ma wykupione ubezpieczenie zdrowotne.

Co z leczeniem obcokrajowców z krajów, z którymi Polska ma dwustronne porozumienie?

Mogą oni skorzystać z niezbędnej opieki medycznej w sytuacji, gdy nagle zachorują lub ulegną wypadkowi. Polska ma tego typu umowę o zabezpieczeniu społecznym i współpracy w zakresie ochrony zdrowia z Federacją Rosyjską, Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Serbią Republiką Macedonii oraz Tunezją.

Do czego upoważnia ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnego korzystania z:

 • pomocy lekarza rodzinnego;
 • opieki szpitalnej, szpitalnego oddziału ratunkowego;
  rehabilitacji leczniczej;
 • prawa do wszystkich badań diagnostycznych, na które skierowanie wystawi lekarz, którego gabinet posiada informację „Umowa z NFZ”;
 • wizyty u lekarza specjalisty, do którego skierowanie wystawi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zalegalizuj swój pobyt w Polsce i korzystaj z bezpłatnej opieki zdrowotnej.  W formalnościach pomogą Ci specjaliści Justay!