Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa automatycznie wydłużyła ważność wiz i pozwoleń na pracę przebywających i pracujących w Polsce cudzoziemców. Po 30. dniach od odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zaczną obowiązywać poprzednie przepisy. Dowiedz się, jakie konsekwencję czekają na pracodawców zatrudniających obcokrajowców, którzy w odpowiednim czasie nie dopełnią niezbędnych formalności.

Cudzoziemiec przyjechał do Polski 2 marca 2020 r., korzystając z rocznej wizy i zezwolenia na pracę. Formalnie termin ważności tych dokumentów formalnie upłynął 1 marca 2021 r. Mimo to pracodawca może nadal legalnie zatrudniać obcokrajowca, ponieważ jego prawo pobytu i pracy w Polsce zostało automatycznie przedłużone. Warto jednak pamiętać, że przepisy nie będą tak sprzyjające w nieskończoność.

780 tys. cudzoziemców w Polsce

W kwietniu 2021 r. w rejestrach ZUS znajdowało się ponad 780 tys. cudzoziemców. Jest to największa w historii liczba cudzoziemców przebywających w Polsce. Co więcej, jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, na początku kwietnia ważne zezwolenie na pobyt w Polsce miało ponad 478 tys. obcokrajowców. Można zatem przypuszczać, że dziesiątki tysięcy cudzoziemców i zatrudniających i pracodawców korzysta z przepisów tarczy antykryzysowej.

Choć jeszcze do niedawna odwołania stanu epidemii lub zagrożenie epidemicznego wydawało się niemożliwe ze względu na liczbę zachorowań, tak obecnie pojawiła się nadzieja na to, że powoli zbliżamy się do powrotu do normalności. Dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili z uporządkowaniem formalności związanych z legalizacją pracy i pobytu swoich pracowników.  Jakie konsekwencją czekają na tych, którzy nie dopełnią formalności w wyznaczonym terminie?

Konsekwencje dla pracodawców, którzy nie dotrzymają terminów

Zapewne zatrudniasz w swojej firmie obcokrajowców na podstawie różnych dokumentów: oświadczenia o powierzeniu pracy, zezwolenia na pracę czy zezwolenia na pobyt czasowy.

Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej w momencie ogłoszenia zakończenia stanu epidemii jako pracodawca będziesz miał jedynie 30 dni na uzyskanie ważnych dokumentów dla swoich pracowników.

Jeśli nie uda Ci się uzyskać dokumentów w wyznaczonym terminie, ich praca będzie uznana za nielegalną. Jeżeli mimo to powierzysz zatrudnionym cudzoziemcom pracę, możesz ponieść z tego tytułu konsekwencje m.in.: karę grzywny czy brak możliwości uzyskania kolejnych pozwoleń na pracę.

Możesz tego jednak uniknąć, jeśli odpowiednio wcześnie zadbasz o formalności Musisz pamiętać, że legalizacja pobytu i pracy w Polsce wymaga dopełnienia określonych procedur urzędowych. Zakończenie epidemii nie wpłynie na to, że formalności zostaną przyspieszone lub będzie można je obejść. Dlatego zabezpiecz ciągłość zatrudnienia w swojej firmie i przyjrzyj się statusowi pracowników z zagranicy z Justay!