Proces legalizacji pracy cudzoziemców na terytorium RP wymaga od pracodawców spełnienia wielu obowiązków administracyjnych. Zatrudnianie obcokrajowców staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Tym samym coraz większe grono pracodawców stoi przed długą listą pytań o prawidłowość procedur. Wątpliwości rodzą błędy, a te uniemożliwiają uzyskanie pozwolenia na legalne zatrudnienie cudzoziemca. Sprawdź, 3 najczęściej popełniane błędy. Wskazujemy, na co zwrócić uwagę i jak ich uniknąć.

  1. Miejsce składania wniosku

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowca jest obowiązkiem każdego pracodawcy. O wydanie zezwolenia należy zwrócić się do właściwego urzędu, w tym wypadku Urzędu Wojewódzkiego i osoby pełniącej funkcję wojewody lub starosty w przypadku zlecenia pracy sezonowej.

  1. Termin składania wniosku, a oczekiwanie na decyzję.

W zależności, od formy legalizacji zatrudnienia cudzoziemca, pracodawca powinien pamiętać o trzech ważnych kwestiach. W przypadku zezwolenia na pobyt i pracę, czas oczekiwania na decyzję uzależniony jest od kwestii indywidualnych sprawy i może potrwać od kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy. W przypadku zezwolenia na pracę decyzja legalizacji wydawana jest w przeciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku. Natomiast w przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, decyzja wydawana jest do 7 dni roboczych od momentu złożenia prawidłowej dokumentacji. Czas w każdym przypadku może ulec wydłużeniu o kolejne tygodnie, a nawet miesiące. Wpływ na przebieg i długości postępowania mają w szczególności – braki w dokumentacji lub błędy wymagające poprawki.

  1. Złożenie niekompletnej dokumentacji (bez dat, podpisów, z brakiem załączników) i zbyt późne uzupełnienie braków.

Błędne, nieprawidłowo wypełnione wnioski lub braki w wymaganych danych to jedne z najczęściej popełnianych błędów, które wpływają na wydłużenie procedury otrzymania pozwolenia lub całkowite odrzucenie wniosku. W takim przypadku organ przyjmujący wniosek (Urząd Wojewódzki) jest zmuszony wdrożyć postępowanie wyjaśniające, które automatycznie wydłuża cały proces nawet do 2 miesięcy.

Dodatkowo należy pamiętać o dołączeniu do wniosku, dokumentu potwierdzającego legalność pobytu cudzoziemca na terenie Polski. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę, obcokrajowiec powinien posiadać kartę pobytu lub wizę uprawniającą go do podjęcia zatrudnienia (w przypadku ruchu bezwizowego, niezbędne jest przestawienie paszportu biometrycznego). Niezbędne jest także podanie wysokości wynagrodzenia, zgodnego z przepisami dot. wynagrodzenia w Polsce i nie niższego, niż zarobki obywateli polskich, pracujących na tym samym stanowisku.

Zezwolenie wydawane jest na okres do trzech lat i może być przedłużane. Należy pamiętać, że uzyskane pozwolenie  ogranicza się do podjęcia pracy przez cudzoziemca u konkretnego pracodawcy. Masz więcej pytań? Nie wiesz, jak przeprowadzić całkowitą procedurę legalizacji pracy Twojego pracownika? Uniknij błędów i zdaj się na profesjonalistów. Justay – Legalnie w Polsce!