Ministerstwo Edukacji i Nauki szacuje, że nawet 400 tys. nowych uczniów z Ukrainy może rozpocząć naukę w polskich szkołach od 1 września 2022 roku. Jak zatem zapisać dziecko z Ukrainy do placówki oświatowej?
Jakie dokumenty należy przygotować?

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do szkoły, powinni przygotować dokumenty poświadczające dotychczasową naukę dziecka np.: świadectwa ukończenia klasy, zaświadczenia o przebytych egzaminach lub inne dokumenty. W obecnej sytuacji przepisy dopuszczają jednak zapisanie dziecka do szkoły bez stosownej dokumentacji. W takim przypadku rodzice powinni napisać oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem szkoły, do której dziecko uczęszczało.

Przedszkolaki

Wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, które nie mają polskiego obywatelstwa, mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej. Edukacja i opieka nad nimi przebiega zgodnie z prawem oświatowy.

Stąd dzieci w wieku od 3 do 5 lat mogą korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Z kolei dzieci w wieku 6 lat muszą zaliczyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor placówki. Przedszkola nie podlegają rejonizacji, dlatego w przypadku braku wolnych miejsc, rodzice powinni zgłosić się do urzędu gminy.

Uczniowie szkoły dostawowej

Dzieci z Ukrainy od 7 roku życia mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach podstawowych. Przeszkody nie stanowi nieznajomość języka polskiego. Aby dziecko zostało zapisane do szkoły, wystarczy, że rodzice lub opiekunowie prawni złożą odpowiedni wniosek. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły podejmie dyrektor placówki.

Jeśli chodzi o uczniów podstawówki, którzy mieszkają w rejonie danej szkoły, dyrektor nie może im odmówić przyjęcia do szkoły.

Licealiści

Starszych dzieci, które powinny uczęszczać do liceum lub technikum, nie obowiązuje rejonizacja. Konieczny zatem będzie kontakt z urzędem gminy, który wskaże rodzicom placówkę z wolnymi miejscami.

Zalegalizuj swój pobyt w Polsce z Justay!