Pobyt czasowy: wszystko, co musisz wiedzieć

Pobyt czasowy: wszystko, co musisz wiedzieć Jeśli uprawniony do pobytu w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa należącego do UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii planuje przebywać w Polsce krócej niż 3 miesiące,...

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce?

Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce? Liczba zagranicznych pracowników podejmujących pracę w Polsce rośnie, dlatego firmy zatrudniające taki personel coraz częściej muszą liczyć się z możliwością kontroli. Może ją przeprowadzić Straż...

Jakiej wizy potrzebujesz, żeby pracować w Polsce?

Jakiej wizy potrzebujesz, żeby pracować w Polsce? Osoba, która posiada zezwolenie na pracę lub oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi może ubiegać się o wizę, która zapewni legalny pobyt i zatrudnienie w Polsce. Warto jednak zapoznać się z...