Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wiąże się ze znajomością przepisów prawa i cierpliwością do urzędowej biurokracji. Choć każda z sytuacji zatrudnianego cudzoziemca wymaga indywidualnego podejścia, to w tym artykule poznasz błędy najczęściej popełniane przez pracodawców, którzy decydują się na samodzielną legalizację swoich pracowników.

  1. Pracodawca powierza wykonywania pracy cudzoziemcowi na warunkach innych niż w zezwoleniu. Większość cudzoziemców w Polsce pracuje na podstawie zezwolenia typu A. Obowiązuje zasada, że w ramach tego zezwolenia nielegalne jest powierzenie cudzoziemcowi pracy na innym stanowisku niż te wskazane w zezwoleniu. Jeśli wydane zezwolenie nie jest zgodne z faktycznymi warunkami, pracodawcy grozi kara grzywny od 3000 do 5000 zł.
  2. Pracodawca nie może zmieniać stanowiska osoby zatrudnionej na podstawie zezwolenia o pracę. Zezwolenie jest wydawane na stanowisko. Wyjątek stanowi zmiana nazwy samego stanowiska, nie mogą się jednak zmienić czynności wykonywane przez cudzoziemca.
  3. Niedozwolone jest zmniejszanie wynagrodzenia w stosunku do tego, które zostało określone w zezwoleniu. Przy wydawaniu pozwolenia wymagane jest, aby cudzoziemcowi nie płacono mniej niż innym pracownikom o podobnym zakresie obowiązków.
  4. Pracownik-cudzoziemiec nie może podjąć pracy przed wydaniem zezwolenia lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku nie oznacza uzyskania odpowiednich dokumentów.

Aby uniknąć tych błędów i frustracji związanej z wydłużającymi się formalnościami zgłoś się do specjalistów Justay, którzy wesprą Cię od A do Z w procesie legalizacji.