Regulamin

§1

Definicje

 

 W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Witryna” – witryna główna justay24.ploraz jej podstrony.
 2. „Administratorzy” – współwłaściciele Witryny, tj.: 

  a) AP SOLANO Sobczak sp. k. z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) przy ul. Pogodnej 2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000620810), o numerze NIP: 1231318688 oraz o numerze REGON: 364588712,
  b) Irie Ariel Sobczak, z siedzibą w Łodzi (94-222) przy ul. Fizylierów 3, o numerze NIP: 5321945043 oraz o numerze REGON: 021379701,
  c) SOLANO Paweł Sobczak z siedzibą w Mikstat (63-510) przy ul. Narutowicza 4, o numerze NIP: 1230048258 oraz o numerze REGON: 011388369,

   

– zwani dalej także osobno „Administratorem”.

 1. „Użytkownik” – internauta, który korzysta z Witryny.
 2. „Osoba, której dane dotyczą” – internauta, który przekazuje swoje dane osobowe.

 

§2

Postanowienie ogólne

 

Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratorów na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im bezpłatnie:

 1. wyszukiwania ogłoszeń o ofertach pracy,
 2. uzyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy,
 3. nawiązywania kontaktu z doradcą w sprawie uzyskania informacji o dostępnych kandydatach do pracy,
 4. skorzystania z pomocy doradcy.

§3

Wymagania techniczne

 

 1. Do prawidłowego korzystania z Witryny nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, którym posługuje się Użytkownik. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, system operacyjny oraz standardowa przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Witryny wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Istnieje możliwość ich usunięcia poprzez zastosowanie odpowiednich opcji w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

 

§4 

Zachowania zabronione

 

 1. Zabrania się podejmowania działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Witryny lub zakłócające jej prace.
 2. Zabrania się dodawania do Witryny jakichkolwiek bezprawnych treści.
 3.  

§5

Funkcjonalności witryny

 

 1. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania ofert pracy oraz udzielenia zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 2. Formularz kontaktowy składa się z następujących pól:

a) Imię,

b) Nazwisko,

c) E-mail,

d) Nazwa firmy,

e) Numer telefonu,

f) Preferowany język,

g) Treść wiadomości.

3. Wypełnienie pozycji w punktach a), b), c), f) i g) jest obowiązkowe.

4. Podanie numeru telefonu jest fakultatywne, lecz jego niepodanie uniemożliwi Administratorom witryny internetowej kontakt telefoniczny z Użytkownikiem.

5. Użytkownik akceptuje przesłanie Formularza kontaktowego poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zapytanie”.

6. Wszelkie dane osobowe podane dodatkowo w polu Treść wiadomości, o ile nie będą niezbędne do udzielenia odpowiedzi zostaną na trwale usunięte bez informowania Użytkownika.

7. Administratorzy oświadczają, iż podawane przez nich informacje w odpowiedzi na zapytania udzielone za pośrednictwem formularza kontaktowego nie stanowią porad prawnych. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie się przez Użytkowników do udzielonych informacji.

§6

Reklamacje

 

 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem Formularza kontaktowego, pocztą e-mail: kontakt@apsolano.pl lub pocztą tradycyjną na jeden z adresów podanych w §1.
 2. W reklamacji należy podać dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej za pośrednictwem witryny Justay24.pl.
 3. Administratorzy rozpatrzą reklamację oraz poinformują Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od prawidłowego zgłoszenia.

§7

Ochrona danych osobowych

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

§8 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej na witrynie internetowej Justay24.pl oraz w formie papierowej w siedzibie każdego z Administratorów.

 

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby.
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.