Polski rynek IT stał się rynkiem globalnym. Specjaliści z nad Wisły coraz chętniej szukają pracy na europejskich rynkach takich jak: Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania czy Irlandia. A ich miejsca zaczynają zastępować programiści zza naszej wschodniej granicy, głównie z Ukrainy. Jak zatem legalnie rozpocząć współpracę ze specjalistą IT ze Wchodu?

Jak pokazują badania zrealizowane przez McKinsey aż 87% firm już doświadcza problemu niedoboru talentów. Braki te szczególnie dostrzegalne są w sektorze IT. Szacuje się, że ten niedobór w ciągu najbliższych lat będzie się jedynie powiększał. W Polsce obecnie brakuje blisko 50,000 specjalistów IT.

Jak legalnie zatrudnić programistę – cudzoziemca?

Aby programista zza granicy mógł podjąć pracę w Polsce, musi uzyskać pozwolenie na pracę. Nie muszą się o nie starać obywatele Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji, ponieważ przebywają oni w Polsce na podstawie specjalnego oświadczenia, które polski pracodawca zgłasza do urzędu pracy.

Warto pamiętać, że w branży IT stosowane są właściwie wszystkie formy zatrudnienia takie jak:

  • Umowa B2B – najczęściej preferowane rozwiązanie.
  • Umowa zlecenia lub umowa o dzieło – wykorzystywane, gdy programista nie prowadzi działalności gospodarczej.
  • Umowa o pracę – najrzadziej wykorzystywane rozwiązanie
Umowa B2B a legalizacja pracy cudzoziemca

Ta forma współpracy generuje najmniejszą liczbę problemów, ponieważ oba podmioty traktowane są jako oddzielne organizacje. Jeśli zatem chcesz nawiązać współpracę z cudzoziemcem na podstawie umowy B2B, a ten prowadzi działalność w swoim kraju – nie musisz martwić się o dodatkowe formalności. Z kolei programista nie musi starać się o uzyskanie zezwolenia na pracę na terytorium Polski.

Jakie pozwolenie na pracę w Polsce dla programisty?

Natomiast, jeśli programista, którego planujesz zatrudnić, nie prowadzi działalności gospodarczej, powinieneś rozważyć zatrudnienie go na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub umowy o pracę. W tym przypadku jako pracodawca będziesz musiał złożyć wniosek o zezwolenie na pracę typu A lub B.

  • Zezwolenie na pracę typu A – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.
  • Zezwolenie na pracę typu B – jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej, lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że zezwolenia na pracę typu A i B wydawane są na czas określony. W przypadku zezwolenia typu A nie może być on dłuższy niż 3 lata. W przypadku typu B jest to 5 lat. Jako pracodawca powinieneś złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim.

Aby mieć pewność, że Twoja rekrutacja będzie sukcesem zaciągnij również porady od specjalistów Justay. Więcej o tym, jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło możesz również przeczytać w naszym artykule: PRAKTYCZNA INSTRUKCJA − jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło?