W ciągu 5 lat liczba Ukraińców w Polsce wzrosła czterokrotnie. W 2019 r. rynek pracy otworzył się dla ok. 1,5 mln obywateli Ukrainy, którzy wytwarzali ok. 1% PKB rocznie. Jak z ich perspektywy wygląda praca w u polskiego pracodawcy? Dlaczego decydują się na pracę w naszym kraju?

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 r. 330 tys. (ok. 27%) Ukraińców było zatrudnionych na podstawie zezwoleń na pracę. Pozostali przebywali na terenie Polski na podstawie oświadczeń pracodawców. Jak wynika z danych ZUS z marca 2019 roku, składki na ubezpieczenie emerytalne płaciło ok. 499 tys. Ukraińców. Migranci ukraińscy stali się „brakującym ogniwem” na polskim rynku pracy i zazwyczaj są mile widziani zarówno przez pracodawców, jak i społeczeństwo polskie.

Praca i zarobki
Z raportu Barometr Imigracji Zarobkowej 2019 wynika, że już 18% polskich firm decyduje się zatrudnić kadrę za naszej wschodniej granicy, w tym aż 40% dużych przedsiębiorstw składa taką deklarację. Kolejne 16% jest na etapie poszukiwania pracownika z Ukrainy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Obywatele Ukrainy są zatrudnieni w Polsce głównie na stanowiskach niskiego szczebla (72%), mimo to ich zarobki są stosunkowo wysokie i sięgają ponad 21 zł brutto na godzinę. Warto podkreślić, że aż 2 na 3 ukraińskich pracowników przyznaje, że ich zarobki przekroczyły 2,5 tys. zł netto miesięcznie. Mając na względzie niskie wydatki, zarobki na takim poziomie dają silny zastrzyk gotówki. Blisko 50% Ukraińców przeznacza na utrzymania w Polsce jedynie 200-50 zł, co piąty dysponuje budżetem w przedziale 500-1000 zł netto.

Koszt utrzymania się w Polsce znacząco spada, dzięki atrakcyjnym dodatkom oferowanym przez firmy pracownikom z Ukrainy. Wśród nich znajdują się to mieszkanie, które miało zapewnione 63% Ukraińców, 36% mogło liczyć na darmowy Internet, a 30% na wyżywienie.

Sposób na podreperowanie budżetu

Przyjazd to Polski to dla obywatela Ukrainy sposób na podreperowanie domowego budżetu. Aż 66% z nich przyjeżdża za pracą i zostaje w Polsce maksymalnie 3 miesiące. Co piąty Ukrainiec pracuje od 3 do 6 miesięcy, a tylko co 10 zostaje w Polsce od pół roku do roku. W przypadku długości pobytu obywateli Ukrainy w Polsce można zaobserwować niezmienną tendencję.

W ramach uproszczonej procedury zatrudniania co trzeci pracownik ze Wschodu chciałby pracować maksymalnie 6 miesięcy. Większość Ukraińców przyjeżdżała do Polski za pracą więcej niż jeden raz w ciągu ostatnich 5 lat. Aż 53% pracowników z Ukrainy, planuje ponownie przyjechać do Polski do pracy.

Pracownicy z Ukrainy wykonują w Polsce głównie pracę fizyczną, 17% Ukraińców znalazło zatrudnienie w usługach, jedynie ponad 2% wykonywało pracę umysłową, a tylko 1% to kadra zarządzająca.

Motywacje do przyjazdu do Polski
Aż 74% Ukraińców wybiega Polskę jako pierwsze miejsce imigracji zarobkowej ze względu na bliskość geograficzną. Na drugim miejscu wskazywano niską barierę językową (48%), a dopiero na trzecim miejscu znalazła się wysokość zarobków. Te czynniki świadczą o przewadze Polski nad innymi krajami UE.

Znaczna większość pracowników z Ukrainy szuka pracy w Polsce, korzystając z pomocy ukraińskiej rodziny i znajomych, którzy pracowali już nad Wisłą. Około 10% korzysta z agencji zatrudnienia działających na Ukrainie i w Polsce.

Ukraińcy dobrze oceniają prace w Polsce
Pracownicy z Ukrainy dobrze oceniają polskich pracodawców. 43% ma do nich bardzo dobre nastawienie, a 39% neutralnie. Do złej oceny polskich szefów przyznaje się 15% pracowników za wschodniej granicy. Ukraińcy również mają dobre stosunki z kolegami w pracy (53%). Neutralne relacje zgłasza 37%, a negatywne jedynie 7% osób.

Jedynie 8% pracowników z Ukrainy, którzy mają dobre doświadczenia z pobytu w Polsce myśli o pozostaniu w naszym kraju na stałe. Większość pracowników z Ukrainy traktuje pobyt w Polsce doraźnie i po zakończeniu pracy myśli o powrocie do swojej ojczyzny. Ukraińcy niewiele inwestują również w nieruchomości w Polsce. Jedynie 6% myśli o tym w ciągu kilku następnych lat, także 6% naszych sąsiadów rozmyśla o założeniu działalności gospodarczej w Polsce.

W ocenie aż 65% ukraińskich pracowników Polska jest w ich ojczyźnie dobrze postrzegana. Zdaniem pracowników z Ukrainy Polska powinna zadbać o ilość inicjatyw, które wypromują Polskę jako atrakcyjne miejsce pracy dla osób z Ukrainy.

Chcesz zacząć pracę w Polsce? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy zadbają o formalności związane z legalizacją.