W Polsce wciąż trwa stan epidemii. Dlatego zgodnie z prowadzonymi ułatwieniami, karty pobytu oraz zezwolenia na pracę obywateli państw trzecich uległy automatycznemu przedłużeniu do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zatem jak dziś zatrudnić pracownika sezonowego?

Już w pierwszej tarczy antykryzysowej wprowadzono ułatwienia dla obywateli państwa trzecich. Kolejna nowelizacja przepisów tzw. Tarcza 3.0 doprecyzowała możliwości zatrudnienia cudzoziemców do prac sezonowych. Co istotne w określonych sektorach gospodarki cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać nawet zezwoleń, o ile spełniają pełne warunki.

Pracownik sezonowy bez zezwolenia

Pracownik sezonowy, jak czytamy w art. 15 z 7 tarczy 3.0, nie musi posiadać zezwolenia na pracę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30 dnia następującego po odwołaniu jednego z tych stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli:

 • cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie podklas działalności takich jak: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • posiada zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową ważne po 13 marca 2020 r.;
 • posiada oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy przypada po 13 marca 2020 r.
Bezpieczeństwo pracowników sezonowych

Już w ubiegłym roku Główny Inspektorat Sanitarny opublikował rekomendacje co do organizacji pracy przez producentów rolnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym. Jakie procedury warto stosować?

 • cudzoziemców po przekroczeniu granicy obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, którą mogą odbyć na terenie gospodarstwa, świadcząc jednocześnie pracę;
 • transport z granicy do miejsca pracy nie powinien zająć dłużej niż 24 godziny;
 • po dotarciu do miejsca docelowego pracodawca ma obowiązek zgłosić właściwej jednostce sanepidu listę osób zatrudnionych w gospodarstwie, które będą odbywać w nim jednocześnie kwarantannę;
 • pracownicy zagraniczni muszą mieć wykonany test na obecność koronawirusa;
 • rolnik może skrócić okres kwarantanny pracownika i wykonać wcześniej test na koronawirusa (najwcześniej w 7. dniu pobytu), ale musi pokryć jego koszt z własnej kieszeni;
 • w czasie kwarantanny pracownik ma zakaz opuszczania gospodarstwa. Powinien wykonywać pracę z zasłoniętymi ustami i nosem oraz w jednorazowych rękawiczkach;
 • co najmniej raz dziennie każdemu zatrudnionemu trzeba mierzyć temperaturę.
Sprawdź, o co powinieneś zadbać przed zatrudnieniem cudzoziemca do pracy sezonowej?

W momencie, w którym cudzoziemiec nie spełnia określonych powyżej warunków, warto pamiętać o następujących elementach przed jego zatrudnieniem:

 • wypełnienie i złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy,
 • dostarczenie kopii wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca,
 • wniesienie opłaty 30 zł,
 • dołączenie oświadczenia o niekaralności podmiotu,
 • dostarczenie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy oraz dokumentów potwierdzających stawiane wymagania (nie dotyczy to obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy),
 • załączenie dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy lub odpisu KRS,
 • zaświadczenie o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego (dotyczy to osób prowadzących gospodarstwo rolne).

Aby zaoszczędzić czas i załatwić liczne formalności związane z zatrudnieniem pracownika sezonowego- zgłoś się do specjalistów Justay.