Pod koniec stycznia weszła życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Wśród obowiązujących zmian są te związane ze składaniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Sprawdź, co się zmieniło.
Kiedy możesz złożyć oświadczenie?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, gdy spełnione są następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji.
  • okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie.
Co zyskasz składając oświadczenie?

Gdy złożysz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, powiatowy urząd pracy nie przeprowadzi testu rynku pracy, co znacznie przyspieszy czas legalizacji zatrudnienia cudzoziemca.

Zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Najważniejsza zmiana dotyczy okresu powierzenia pracy. Do 29 stycznia 2022 roku pracodawca mógł zarejestrować oświadczenie na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Powodowało to, że po przepracowaniu 6 miesięcy cudzoziemiec i pracodawca musieli czekać kolejne 6 miesięcy na rejestrację. Obecnie przepisy dopuszczają zarejestrowanie oświadczenia na 24 miesiące. Co więcej, pracodawca i cudzoziemiec nie muszą już czekać, aby zarejestrować kolejne oświadczenie. Mogą to zrobić od razu po zakończeniu ważności poprzedniego dokumentu.

Zmiany dotyczą także dnia rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Ten nie może nastąpić później niż 6 miesięcy, licząc od daty złożenia oświadczenia. Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł zarejestrować oświadczenia wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca.

Ustawa mówi również o tym, że wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wysokości wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Zatem pracodawca nie będzie mógł zatrudnić cudzoziemca za niższą stawkę niż płaci obywatelom polskim wykonującym pracę na tym samym stanowisku.

Obowiązek informacyjny

Po zarejestrowaniu oświadczenia pracodawca zobowiązany jest do powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o:

1) podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń;

2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Dodatkowo pracodawca lub cudzoziemiec mogą powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy. W praktyce oznacza to, że zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec mogą, ale nie muszą, poinformować urząd pracy o zakończeniu pracy świadczonej w ramach zarejestrowanego oświadczenia.

Planujesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – napisz do specjalistów Justay, którzy pomogą Ci załatwić formalności.