Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zgłosiło do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Planowana jest m.in. pełna elektronizacja postępowania legalizacyjnego, brak „testu rynku” czy porównywarka wynagrodzenia w danym regionie. Pracodawco sprawdź kluczowe zmiany proponowane w nowelizacji ustawy.

Wśród zapowiadanych zmian pojawiają się te dotyczące pełnej elektronizacji procesu postępowań o uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. Poprawka ma zniwelować kolejki przed urzędami.

Po wejściu w życie nowych przepisów system zablokuje możliwość zatrudnienie cudzoziemca dla pracodawcy, który nie płaci w terminie podatków lub ZUS za swoich pracowników. Z kolei Ci pracodawcy, którzy opłacają swoje zobowiązania w terminie, otrzymają automatyczne przedłużenie zezwolenia.

Możliwe będzie również zwiększenie czasu pracy cudzoziemca, jeśli tylko proporcjonalnie wzrośnie jego wynagrodzenie. W tej sytuacji pracodawca nie będzie musiał ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę.

Zniknie również tzw. test rynku pracy. Będzie miał jednak swoje zastępstwo, czyli „test zarobków”. Pracodawca we wniosku o zatrudnienie cudzoziemca będzie zobligowany do podania informacji o wynagrodzeniu zatrudnianego cudzoziemca. Obowiązkiem starosty będzie porównanie tej informacji z Centralną Bazą Ofert Pracy na portalu praca.gov.pl, która ma zawierać dane z rynku lokalnego. Jeśli pensja proponowana cudzoziemcowi będzie niższa niż ta z danych rynkowych, starosta nie wyrazi zgody na takie warunki płacy.

Projekt zawiera również wzmiankę o minimalnym zatrudnieniu cudzoziemca na jedną czwartą etatu lub 10 godzin tygodniowo, tak aby uniknąć rozliczenia się „pod stołem”.

Planujesz zatrudnienie cudzoziemca – zgłoś się do Justay, które zadba o wszystkie formalności.