W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w Polsce zaczynają obowiązywać nowe przepisy regulujące legalizację pobytu i pracy Ukrainy w Polsce. Jeśli chcesz zatrudnić pracownika z Ukrainy, sprawdź nowe brzmienie przepisów.
Przed obowiązywaniem specustawy

Aby przed obowiązywaniem specustawy, zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy, pracodawca musiał uzyskać dla niego jeden z dokumentów:

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (z powiatowego urzędu pracy w terminie siedmiu dni na okres do 24 miesięcy) lub
  • zezwolenie na pracę (w urzędzie wojewódzkim w terminie ok. 30 dni na okres do trzech lat).

W związku z trwającym konfliktem przepisy te przestają obowiązywać.

Nowe przepisy

Nowe przepisy zakładają, że każdy obywatel Ukrainy, który legalnie przekroczył polskie granice po 24 lutego 2022 roku, będzie mógł w niej legalnie pozostać na okres 18 miesięcy, licząc od daty wjazdu. Przepis ten nie będzie dotyczył osób posiadających zezwolenie na pobyt lub status uchodźcy.

W czasie wspominanych 18 miesięcy obywatel Ukrainy zostający na terenie RP otrzyma numer PESEL oraz automatycznie zostanie mu założony profil zaufany. Dane identyfikacyjne zostaną także wprowadzone do aplikacji mobilnej mObywatel.

Natomiast jeśli obywatel Ukrainy opuści Polskę na okres przekraczający miesiąc, to utraci swój status wynikający ze specustawy.

Ułatwienie w zatrudnieniu obywateli z Ukrainy

Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia dla pracodawców, którzy będą chcieli zatrudnić obywateli Ukrainy. W przypadku zatrudnienia legalnie przebywającej w Polsce osoby wystarczy, że pracodawca powiadomi w ciągu 7 dni właściwy urząd pracy za pośrednictwem formularza na stronie praca.gov.pl.

Projekt ustawy umożliwia również zarejestrowanie się obywateli Ukrainy w powiatowych urzędach pracy. Dzięki temu rozwiązaniu będą mogli skorzystać z usług rynku pracy w postaci: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Aby nie dochodziło do nadużyć, minister pracy będzie upoważniony do wydawania rozporządzeń wprowadzających limity w zatrudnieniu. Resort, decydując o limitach, ma kierować się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.

Co z obywatelami innych krajów?

Warto zaznaczyć, że specustawa dotyczy jedynie obywateli Ukrainy. Obywateli innych państw obowiązują przepisy, które weszły w życie 29 stycznia 2022. Zatem planując zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie, sprawdź, z jakiego tytułu może on ubiegać się o prace na terenie RP:

  • Zezwolenia na tzw. pobyt czasowy i pracę – uprawnia cudzoziemca do pracy i pobytu na terenie RP;
  • Zezwolenia na pracę, podzielone na 6 typów – np. praca sezonowa;
  • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – uprawnia do zatrudnienia bez zezwolenia pracowników z Armenii, Białorusi, Gruzji czy Mołdawii na okres 24 miesięcy.

Formalności możesz załatwić samodzielnie lub powierzyć je nam. W Justay dbamy o Twój cenny czas.