Коронавирус COVID-19. Как защищаться от коронавируса?

Mar 18, 2020

В связи с распространением вируса COVID-19 мы подготовили для Вас рекомендации по снижению риска заболевания:

  • Часто мойте руки, используя мыло или дезинфицирующие средства на спиртовой основе
  • Когда вы кашляете или чихаете, закрывайте рот и нос, а затем мойте руки
  • Избегайте массовых мероприятий
  • Берегите свое здоровье ,здорово питайтесь и отдыхайте (обязательно принимайте витамины и минералы, желательно в виде фруктов и овощей)
  • Когда вы чувствуете, что вы ослаблены, вам лучше остаться дома
  • Если у вас температура (выше 38 градусов) сообщите об этом факте координатору по телеграмме, не приходите в офис
  • Если в течение последних 14 дней Вы были в Италии или Германии, сообщите об этом своему координатору.

От соблюдения правил гигиены всеми нами зависит, будем ли мы здоровы или нет.

Проверьте другие статьи:

Sprawdź, co zmieni się w zatrudnieniu cudzoziemców w 2024 roku

W 2024 roku rząd planuje szereg zmian w zakresie legalizowania pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Ich celem jest usprawnienie i ułatwienie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce oraz poprawienie wydolności pracy urzędów wojewódzkich. Jeśli...

Czy i kiedy cudzoziemcy mogą korzystać z NFZ?

Obcokrajowcy, którzy są ubezpieczeni w Polsce, mają taki sam dostęp do opieki zdrowotnej, jak obywatele Polski. Zatem NFZ dla cudzoziemców jest jak najbardziej dostępny. Warunkiem jest opłacanie odpowiednich stawek. Obowiązek ubezpieczenia w Polsce Obowiązkowym...

Sprawdź, jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce – sprawdź, jak i kiedy możesz je uzyskać będąc cudzoziemcem? Czym jest zezwolenie na pobyt stały? Zezwolenie na pobyt stały to uprawnienie do pobytu na terytorium Polski przez czas nieokreślony udzielane obywatelowi państwa...

Co oznacza pełny lub ograniczony dostęp do rynku pracy?

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać w Polsce swoja prace leganie, musi posiadać ważny dokument pobytowy. Warto wiedzieć, że są sytuacje, w których cudzoziemiec nie jest zobowiązany do tego, aby taki dokument posiadać. Sprawdź, o jakich sytuacjach mowa. Pełen i ograniczony...

Różnice między wizą Schengen a wizą krajową

Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie, stempla lub wpisu. Aktualnie polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne wydają...

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Jesteś cudzoziemcem i przebywasz w Polsce nieprzerwanie od 5 lat? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? Warunki, jakie musisz spełniać, aby otrzymać zezwolenie? Posiadasz źródło stabilnego...

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zapraszamy na kawę do naszego biura w centrum Warszawy, gdzie omówimy Twoje potrzeby. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-17.00.